Category: خودرو

ماشین سنگ فرش کن !!! ۸

ماشین سنگ فرش کن !!!

شاید شما بار ها مجبور به عبور و مرور از خیابان بوده باشید به دلیل این که پیاده رو در حال سنگ فرش شدن است . مسلماً سنگ فرش کردن پیاده روها و حتی...

خودروی بادی BMW ۲

خودروی بادی BMW

پس از آلودگی های زیادی که خودروهای دیزلی تولید میکردند استفاده از خودروهای گاز سوز و برقی بسیار سفارش شد و حتی بسیاری از کارخانه های بزرگ اتومبیل سازی طرح های خود را بر...